osuszacz adsorpcyjny
Osuszacze adsorpcyjne – zasada działania
6 marca 2020
Jakie awarie dotykają sprężarki?
8 lipca 2020
sprężarki boge

Czysta i bezpieczna praca przedsiębiorstw produkcyjnych, ale też wielu gałęzi przemysłu, zależy od kompresora. Sprężarki śrubowe wiedząc o tym, że wydajność i zysk firmy, mogą zależeć od warunków pracy, proponują najwyższej klasy sprzęty, przestrzegając jednocześnie przed ich właściwym użytkowaniem. Jak obsługiwać sprężarkę, aby przedsiębiorstwo odnosiło sukcesy, a pracownicy byli zadowoleni z warunków pracy?

Sprężarka, a sukces firmy

Każda firma produkcyjna może generować duże zyski, jeśli inwestuje w dobrej jakości sprzęty oraz kadrę, która potrafi je obsługiwać. Postawienie na danym stanowisku pracownika, wiąże się z powierzeniem mu zadań, oraz zaufaniem, że ten przyniesie przedsiębiorstwu dochód, poprawnie wykonując swoją pracę. Nie ma wątpliwości, że sprężarki śrubowe przyczyniają się do przyspieszania wielu prac, a procesy produkcyjne przebiegają sprawniej i wydajniej. Sprężarki śrubowe charakteryzują się dużą energooszczędnością, która pozwala przedsiębiorstwu gromadzić fundusze na kolejne inwestycje, a tym samym poszerzać grono klientów i promować swoją markę.

Aby sprężarka śrubowa przynosiła zyski i pozwalała firmie odnosić sukcesy, musi być obsługiwana przez osobę przeszkoloną, która zna zasady działania sprzętu.

Jaka sprężarka jest bezpieczna?

Podstawową zasadą bezpiecznego użytkowania sprężarki, jest pewność, że ta została poprawnie dobrana do warunków przedsiębiorstwa i odbywających się w nim prac. Co to znaczy?

  • sprężarka jest kompatybilna do mocy i wydajności współpracujących z nią maszyn i urządzeń (pasuje do potrzeb przedsiębiorstwa, nie jest ani za mała, co może prowadzić do jej przegrzewania się podczas nadmiernej pracy; ani nie ponadgabarytowa do przewidywanego zapotrzebowania);
  • sprężarka jest dopasowana potrzeb firmy pod względem ciśnienia i wydajności pracy;
  • model sprężarki odpowiada częstotliwości jej pracy, czyli wykorzystywaniu w ciągu dnia;
  • sprężarka jest wyposażona w skuteczne akcesoria, które poprawiają użyteczność energii celem zminimalizowania strat (filtry, suszarki);
  • wielkość zbiornika powietrza sprężarki jest odpowiednim wyznacznikiem buforu między produkcją a popytem (eliminacja stanów magazynowych lub braków).

Jak obchodzić się ze sprężarką?

Sprężarki śrubowe, wiedząc o potrzebach dużych przedsiębiorstw, oferują modele olejowe i bezolejowe, których podstawową zaletą jest brak obowiązku codziennego utrzymywania ich w czystości. Jako urządzenia najwyższej klasy są także mało awaryjne. Nie zmienia to faktu, że można je zaniedbywać. Brak zainteresowania sprzętem może prowadzić do kosztownych konsekwencji.

Dedykowana osoba, która ma być odpowiedzialna za obsługę sprężarki, musi przejść podstawowe szkolenie dotyczące zasad postępowania z urządzeniem oraz stosować się do instrukcji użytkowania, które nakłada producent.

Do rutynowych czynności bezpiecznej obsługi sprężarki śrubowej należą:

  • spuszczanie wilgoci ze zbiornika – mimo, że większość modeli posiada zawór do odprowadzania nadmiaru wilgoci, polecane jest, aby upewniać się, że ta jest regularnie odprowadzana;
  • dbanie o czystość otworów wlotowych, które szczególnie lubią się zapychać przy intensywnej pracy urządzenia lub w pomieszczeniach o dużym stężeniu pyłów lub gazów;
  • dokręcanie wszystkich elementów, które pod wpływem intensywnej pracy mogą się luzować. Okresowo należy więc robić przegląd wszystkich śrub i nakrętek;
  • regularna sprawdzanie węży doprowadzających i odprowadzających, które decydują o jakości pracy lub awaryjności całego urządzenia. Wszystkie pęknięcia, uszczerbki lub dziury powinny być od razu wymieniane.

Sprężarki śrubowe mogą decydować o utrzymaniu najwyższego stopnia jakości produkcji i higieny w różnych warunkach, dlatego warto obsługiwać je z rozwagą, przez osobę, która posiada do tego odpowiednie kwalifikacje.