serwis sprężarek
Kto jest odpowiedzialny za serwis sprężarek?
9 września 2019
Ile wynosi wydajność sprężarki śrubowej?
13 listopada 2019
filtry

Sprężarki powietrza to urządzenia, bez których większość stanowisk pracy w przemyśle nie może funkcjonować. Tego rodzaju urządzenia służą do filtracji oraz kondensacji powietrza w halach produkcyjnych, warsztatach oraz wielu innych obiektach, w których prowadzona jest intensywna praca przy użyciu maszyn i materiałów wytwarzających lotne substancje zawierające pyły, drobinki olejów, a także parę wodną.

Uzdatnianie powietrza, koniecznego nie tylko do pracy osób zatrudnionych w przemyśle, ale także maszyn produkcyjnych jest jednym z ważniejszych problemów rozwiązywanych poprzez zastosowanie sprężarek.

Czym jest sprężarka powietrza oraz co jest najważniejszym jej elementem?

Kondensatory powietrza to obecnie bardzo nowoczesne urządzenia opierające się na innowacyjnych technologiach, a ich głównym elementem roboczym są filtry do sprężarek, których zadaniem jest oczyszczanie zasysanego przez urządzenie powietrza z różnego rodzaju lotnych zanieczyszczeń.

W zależności od rodzaju prowadzonej produkcji w obiekcie przemysłowym stosowane mogą być różne rodzaje filtracji, prowadzone przy użyciu:

 • filtrów pyłowych, które usuwają z powietrza cząsteczki stałe
 • filtrów koalescencyjnych, oczyszczających powietrze z wody, aerozoli olejów oraz cząsteczek stałych
 • filtrów węglowych, absorbujących z powietrza pary olejów oraz zapachy
 • filtrów sterylnych oczyszczających powietrze zarówno z cząsteczek stałych, jak i mikroorganizmów.

Filtry do sprężarek – zasada działaniafiltry do kompresorów

We wszystkich przytoczonych rodzajach filtrów działających w sprężarkach przemysłowych zasada działania jest podobna. Różni się ona jedynie dokładnością oczyszczania powietrza, a zależy od rodzaju zastosowanego w filtrach materiału absorpcyjnego. Wybór rodzaju filtra wynika z profilu produkcji w obiekcie przemysłowym. Inny typ filtrowania jest stosowany w przemyśle ciężkim, odmienny w branży farmaceutycznej, a jeszcze inny w produkcji chemicznej. Jednak ich zasadnicza funkcja nie różni się, ponieważ mają jedno zadanie – usunąć z powietrza w obiekcie przemysłowym szkodliwe substancje lotne.

Etapy oczyszczania powierza przez filtry znajdujące się w sprężarce:

 1.  Zasysane przez sprężarkę powietrze z otoczenia przepływa do wnętrza filtra, a następnie przechodzi od jego środka przez ścianki wykonane z materiału absorbującego na zewnątrz.
 2.  Na części absorbującej osadzają się zanieczyszczenia pochodzące z zassanego powietrza, a mogą to być cząsteczki stałe lub inne substancje w zależności od rodzaju zastosowanego materiału filtrującego.
 3. Oczyszczone powietrze, odprowadzane ze sprężarki jest bezpieczne, wolne od pyłów, drobinek olejów, pary wodnej, a także innych szkodliwych substancji lotnych.

Jakie zjawiska są wykorzystywane w pracy nowoczesnych filtrów w sprężarkach przemysłowych?

W zależności od rodzaju filtrów, które pracują w konkretnych warunkach wykorzystuje się kilka mechanizmów fizycznych, takich jak:

 • efekt sita – cząsteczki większe niż przestrzenie w ściankach filtra są zatrzymywane na wkładzie
 • przechwytywanie – jeśli cząsteczki opierają się przepływowi powietrza są przechwytywane na zasadzie zjawisk sił opisanych w fizyce
 • inercja cząsteczek powodująca uderzenie we włókna filtra
 • dyfuzja – zjawisko, dzięki któremu filtrowane są bardzo małe cząsteczki zanieczyszczeń.