Sprężarkownia – jak ją zaprojektować?
16 stycznia 2020
sprężarki boge
Obsługa sprężarki a zasady bezpieczeństwa
8 maja 2020
osuszacz adsorpcyjny

Osuszacze adsorpcyjne bywają używane w warunkach domowych. Są także eksploatowane w przemyśle, w magazynowaniu i transporcie. Mowa o osuszaczach adsorpcyjnych, czyli profesjonalnych narzędziach przeznaczonych do „wyciągania” z powietrza niepożądanej wilgoci. Urządzenia znajdują swoje zastosowania w różnych miejscach świata. Zostają doceniane przez polskie placówki; osuszacze adsorpcyjne Gdynia, Warszawa czy Płock zaopatrują gęsto rozsiane przedsiębiorstwa chemiczne, hale przemysłowe i inne obiekty przeznaczenia industrialnego.

Zastosowanie na skalę przemysłową – wdrażanie rozwiązań do polskiego przemysłu

Sprężone powietrze, które uzyskujemy dzięki działaniom kompresorów przemysłowych nie zawsze będzie mogło zostać bezpośrednio przeznaczone do pracy w warunkach magazynowych. Szczególnie wtedy, jeśli hala czy obiekt magazynowy narażony jest na działanie dużych wahań temperatur. Para wodna, przy spadku temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, będzie ulegać zamarzaniu, w związku z czym instalacje produkcyjne mogą być narażone na zniszczenia. W celu zapobiegania takim zdarzeniom, zaczęto wykorzystywać urządzenia higroskopijne na dużą skalę. Już dziś sprzęt wykorzystywany jest w wielu polskich firmach farmaceutycznych, spożywczych czy chemicznych. Na szczególną uwagę zasługują nadmorskie osuszacze adsorpcyjne Gdynia, Gdańsk, czy Szczecin, a także te znajdujące swoje zastosowanie w zakładach przemysłowych ulokowanych w innych częściach Polski.

Charakterystyka urządzeń i ich przeznaczenieosuszacz adsorpcyjny

Osuszacze adsorpcyjne posiadają konstrukcję przypominającą połączone ze sobą kompresory i przewody, dlatego często nazywane są stacjami. Skuteczne działanie urządzeń zapewniają nowoczesne czujniki temperatur, dzięki którym możliwe jest bezobsługowe dostosowanie pracy urządzenia do panujących warunków. Skutkuje to większą energooszczędnością i mniejszym zużyciem instalacji.To jednak czynniki adsorpcyjne odpowiedzialne są za najważniejszą część pracy urządzenia. Środek pochłaniający wilgoć zbiera i zatrzymuje wilgoć, którą wychwytuje z powietrza. Do absorpcji stosuje się wiele nieorganicznych związków chemicznych, nazywanych desykantami, m.in. tritlenek diglinu czy chlorek litu, słynący ze swoich higroskopijnych właściwości.

Stosowanie urządzeń w różnym środowisku pracy – osuszacze adsorpcyjne

Osuszacze znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie instalacje przemysłowe narażone są na niszczącą korozję, powstawanie rdzy czy tworzenie się nieszczelności. Dzięki precyzji urządzenia możliwe jest dokładne usunięcie wody resztkowej, poprzez zaadsorbowanie jej przez czynnik higroskopijny. Woda, wychwycona z atmosfery zostaje skraplana do specjalnego pojemnika w urządzeniu, bądź może skraplać się bezpośrednio za urządzeniem. Zasada działania osuszacza jest niezwykle prosta i skuteczna. Podzielenie pracy sprzętu na kilka faz pozwala zrozumieć, na czym polega jego skuteczne działanie.

Wyróżnić można fazę osuszania, czyli początkową drogę powietrza, wędrującego przez filtry wlotowe i kolumnę osuszającą. Druga faza związana jest z regeneracją powietrza – następuje odbiór wody z materiału osuszającego. W tej fazie możemy zaobserwować intensywne odpowietrzenie i wypuszczanie suchego powietrza poza urządzenie. Ostatnią fazą jest etap wyrównania ciśnienia atmosferycznego. Związany jest on z ponownym przełączeniem kierunku wydmuchiwania. Większość urządzeń jest gotowa do użycia zaraz po zainstalowaniu, w związku z czym nie trzeba specjalnie konfigurować czy programować sprzętu. Ułatwia i uproszcza to proces montażu i eksploatacji.